El registre en aquest lloc web és fàcil. Simplement empleneu els camps següents, i aconseguireu configurar un compte nou en no res.

Detalls del compte

Detalls del perfil

Número de soci/a (necessari)

Introdueix aquí el número de soci/a que t'ha arribat en completar el formulari d'alta. Només els/les socis/es poden registrar-se a la comunitat de Llavors de vincle.

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Tipus d'usuari (necessari)

Aquest camp es pot veure per: Només jo

Email alta soci/a

Adreça de correu electrònic utilitzada en el formulari d'alta de socis

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Nom complet (necessari)

Aquest camp es pot veure per: Tothom

Gènere
Neteja

Aquest camp es pot veure per: Tothom

Perfil

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Data de naixement (necessari)

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Barri de Lleida o localitat

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Infants

Nom i data de naixement dels teus fIlls, infants a càrrec

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Professió o dedicació a destacar

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Presentació personal (necessari)

Coneixements, aficions, habilitats i formació que vols compartir amb la resta del grup. Altres temes d'interès. Una petita biografia.

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Web personal

Blog personal, web professional, ...

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres