El registre en aquest lloc web és fàcil. Simplement empleneu els camps següents, i aconseguireu configurar un compte nou en no res.

Detalls del compte

Detalls del perfil

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Introdueix aquí el número de soci/a que t'ha arribat en completar el formulari d'alta. Només els/les socis/es poden registrar-se a la comunitat de Llavors de vincle.

Tipus d'usuari (necessari)

Aquest camp es pot veure per: Només jo

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Adreça de correu electrònic utilitzada en el formulari d'alta de socis

Aquest camp es pot veure per: Tothom Canvia

Com veieu aquest camp?
Tanca

Gènere
Neteja

Aquest camp es pot veure per: Tothom

Perfil

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Data de naixement (necessari)

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Nom i data de naixement dels teus fIlls, infants a càrrec

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Coneixements, aficions, habilitats i formació que vols compartir amb la resta del grup. Altres temes d'interès. Una petita biografia.

Aquest camp es pot veure per: Tots els membres

Blog personal, web professional, ...